Sat. Sep 23rd, 2023

Month: July 2023

1 min read

ศรีลังกา หากมารับช้าง 2 เชือกกลับประเทศไทย จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย นาย เนรัญชรา ไวเยรัตเน นักการเมือง ผู้นำฝ่ายค้าน อดีตผู้นำผู้ปกครองสำนักงานของหัวหน้าฝ่ายอุปัฏฐาก Sri Dalada Maligawa วัดพระเขี้ยวแก้ว หัวหน้าฝ่ายฆราวาส มีอำนาจหลายอย่างจัดการส่งเสริม เกี่ยวกับวัดในเมืองแคนดี้ เนรัญชรา ไวเยรัตเน...