Wed. Mar 22nd, 2023

กิจกรรม

วันนี้ผมมี 5 สถานที่เด็ดขอพรแล้วปัง ได้ผลจริง สมดังใจปรารถนา 1. พระแม่อุมาเทวี วัดแขก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับ สำหรับการไป ขอพรเรื่องความรัก ก็ต้องไปขอกับ พระอุมาเทวี ที่ วัดแขก สีลม นั่นเองครับ ตามความเชื่อ พระแม่อุมาเทวีนั้นเป็นพระชายาของพระศิวะ และเป็นเทพที่มีความศรัทธา...