Sat. Sep 23rd, 2023

1.เต่า เกิดเหตุที่รัฐฟลอริดา   ช่วงเดือน พฤษภาคม 2016 มีเต่าตัวนึง ลอยลงมาจากอากาศ กระแทกเข้ากับกระจกหน้ารถของ สาวคนหนึ่ง เต่าน่าจะกระเด็นมาจากรถคันหน้าเธอที่ไปเหยียบมัน จนกระเด็นมาที่รถของเธอ 2.รถฮัมวี่ เดือนเมษายน ปี2016 กองพลบินที่ 173 กองทัพสหรัฐมีการทดสอบปล่อยรถฮัมวี่ลงมาจากเครื่องบินพร้อมร่มชูชีพ แต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาด ร่มไม่ทำงาน จนทำให้...

1 min read

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ประจำวัน วางเป้าหมายใช้ชัดเจน กำหนดและระบุค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้เงินอย่างเกินขอบเขต ให้คุณกำหนดและวางงบการใช้ในแต่ละวันเราจะใช้เงินเท่าไหร่ แยกเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ของแต่ละวัน ส่วนของใช้ส่วนตัวให้แยกเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าอาหาร 40 + น้ำ 20 = 60 บาทต่อ 1 มื้อ...